El patronat de la Fundació Intermedia està conformat per tres representants de les entitats impulsores (Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa) i vetlla pel desplegament de l’objecte fundacional.

Laura Peracaula (Suara Cooperativa)

Presidenta
Twitter | LinkedIn

Sira Vilardell (Surt)

Vicepresidenta
Twitter | Linkedin

Natàlia Valenzuela (IReS)

Secretària
Twitter