Missió i visió

La missió de l’Agència de Col·locació INTERMEDIA és facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones duent a terme diferents accions d’assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals, amb estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.

Intermedia neix amb la voluntat de ser:

 • Una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per al desenvolupament professional i la millora de l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.

   

 • Un referent del Tercer Sector i les empreses d’economia solidària en el suport als processos de gestió de persones.

   

 • Una entitat amb capacitat de generar vincles amb les empreses des de la responsabilitat social corporativa que integri un treball conjunt i innovador entre l’empresa, l’agència de col·locació i la població.

Els VALORS que defensa la Fundació Intermedia són:

Desenvolupament personal
 • Que les persones siguin el centre de la nostra activitat, i l’agència de col·locació sigui un nexe d’unió i treball en xarxa entre totes les persones, les empreses i els/les col·laboradors/es.
Socialment responsable
 • Essent una part impulsora del progrés del nostre entorn més proper en els àmbits econòmic, social i ambiental i buscant la implicació i complicitat d’altres agents.
Igualtat i equitat de gènere
 • Vetllant per l’equitat de gènere en tots els processos, incorporada de manera transversal suposa partir d’una anàlisi que ens permet identificar i fer evidents les profundes desigualtats que encara defineixen la posició de les dones en el mercat de treball i teixit econòmic.
Innovació
 • Fomentant els processos d’innovació per donar la millor resposta a les persones i augmentar l’eficiència de les empreses.