Memòria Intermedia

Consulta aquí l’arxiu de memòries de Fundació Intermedia.

 

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2016 (castellà)

Memòria 2017

Memoria 2017 (castellà)

Memòria 2018

Memòria 2018 (castellà)

Memòria 2019 (català)

Memòria 2019 (castellà)

Informació Ecònomica

Any 2013

plan3

Any 2014

plan3

Any 2015

plan3

Any 2016

plan3

Any 2017

plan3

Any 2018

plan3

Balanç Social

Any 2018

BALANÇ SOCIAL