6 novembre, 2018
  • Intermedia celebra a Tarragona la jornada ‘Eficàcia i Satisfacció Professional’
  • Intermedia celebra a Tarragona la jornada ‘Eficàcia i Satisfacció Professional’

La Fundació Intermedia va organitzar el passat 25 d’octubre la jornada “Eficàcia i Satisfacció Professional…és possible?”, celebrada al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La jornada va reunir tècnics i tècniques de selecció d’empreses i referents d’entitats del tercer sector del Camp de Tarragona, amb l’objectiu de compartir experiències en relació al model de competències en la selecció de personal i la seva importància en el desenvolupament professional i vital de les persones amb les quals treballem.

L’espai central de l’acte va ser la Taula Rodona, que va comptar amb la participació de diversos/es tècnics/es de selecció de personal representats per Pablo García (Onada Serveis a les Persones), Eva Calle (Brico Depôt), Ángeles Pedrosa (STS gestió de serveis sociosanitaris, SL), Jesús Fernández ( Viajes para ti, SL) i Joan Ramón Carabaño (UTE ARCASA-CLECE, Hospitals Tarragona), així com amb el testimoni de dues persones usuàries d’itineraris d’orientació i formació de l’entitat, Elizabeth Aldana i Harold Antonio Betancourt.

Aquest espai conjunt de debat va servir perquè els/les ponents compartissin la seva expertesa en la selecció de personal, basada en la pròpia experiència i concentrant la mirada a les competències transversals. També vam poder escoltar les experiències de dos usuaris/es durant els seus itineraris d’orientació i formació amb la Fundació Intermedia.

L’eix principal sobre el qual va girar la jornada va ser l’assoliment de la satisfacció dels treballadors i les treballadores, aconseguint que se sentin realitzats desenvolupant la seva feina (alhora que esdevenen productius), perquè és fonamental que hi hagi un encaix ajustat entre els perfils competencials dels/les candidats/es i els perfils de l’ocupació que ofereix l’empresa.
Aquesta mirada competencial en la selecció i gestió de recursos humans incidirà tant en el benestar dels equips de treball com en el compte de resultats comptables, ja que la praxi indica que qui està més a gust a la feina mostra un major compromís amb la institució per la qual treballa.

L’acte també va comptar amb la dinàmica ponència del Gestor de talent de Viajes para ti, SL, Jesús Fernández. L’acte també va servir perquè la Fundació Intermedia presentés al territori de Tarragona la nova eina d’intermediació amb la qual compta a l’hora d’encaixar perfils professionals de persones demandants d’ocupació i ofertes laborals al territori.

Al final de l’acte es va fer entrega dels diplomes d’empresa socialment responsable, com a reconeixement de la col·laboració de les empreses Fomento Construcciones y Contratas, General Markets Food Iberica, STS Gestió de Serveis Sociosanitaris SL, Port Aventura World, Merchanservis, Brico Depôt, Carnicas Fillat, Club Nàutic Salou, Onada Serveis a les Persones i UTE Arcasa – Clece Hospitals Tarragona, així com a empreses activament col·laboradores que, per diferents motius, no van poder assistir a l’acte: Leroy Merlin, Bardolet, Casa Pià, Bauhaus, Xarxa Sanitària Santa Tecla, Carrefour Market, Hotel Tarraco Park i Hotel Lauria.

Compartir