Intermedia - Compromís amb l'ocupació

INTERMEDIA és una fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació. Està homologada com a agència de col·locació.

INTERMEDIA és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal i la millora de l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones, és a dir, incrementar les possibilitats de trobar feina.

D'on venim?

Fundació IRES

IRES

La Fundació Institut de Reinserció Social – IReS és una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats, en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

L’entitat du a terme la seva acció social amb persones vulnerables des d’una visió integral en els següents àmbits d’actuació:

  •  Infància, joventut i família.
  •  Violència familiar i de gènere.
  •  Inclusió social.
  •  Acció social en el sistema judicial.

L'atenció social directa amb les persones permet investiga i crear models propis d'investigació transferibles a altres professionals i territoris.

Fundació Surt

logo_surt

SURT és una Fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Des de l’Àrea d’Inclusió i Inserció de Fundació SURT oferim a les dones diferents programes d’orientació, formació professional i inserció laboral , així com, diferents recursos de suport (assessoria jurídica, aula oberta de feina, i servei integral d’atenció a dones que han sofert violència masclista).

En tots ells s’utilitzen metodologies dissenyades per l’entitat que es fonamenten en una perspectiva constructivista, en un model de desenvolupament de competències i en l’aplicació transversal de l’enfocament de gènere.

Suara Cooperativa

logo_Suara

SUARA és una empresa d’economia social nascuda de la fusió de tres cooperatives d’iniciativa social amb 30 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones.

La seva missió és l’atenció a les persones, cercant respostes per contribuir a millorar la qualitat de vida, amb un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

Els seus àmbits actuació són:

    • Infància, joves i família.
    • Dependència (gent gran, discapacitats, serveis d’atenció domiciliaria).
    • Ocupació i formació.

L’activitat de Suara Cooperativa es basa en impulsar projectes i serveis que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i les administracions responsables d’aquesta cobertura social.

Per això, i tenint una àmplia cartera de serveis, la seva manera d’entendre l’atenció a les persones porta a identificar especificitats i a particularitzar cada projecte en funció de les necessitats concretes.

D’aquesta manera, s’adapten a les necessitats dels clients, de les persones ateses i de la realitat territorial d’allà on presta els seus serveis.