Sònia Moragrega

Directora General
Linkedin

sonia-moragrega

Santi Brutau

Director Econòmic-Administratiu
Linkedin

Encarna Serrano

Directora Operativa i Àmbit Privat
Twitter

Sergi Pascual

Director Àrea Vulnerabilitat
-

sergi-pascual

Maite Fortuny

Directora Àrea Joves i Col·lectiu genèric
Linkedin

maite-fortuny

Mila García

Directora Programes Barcelona
Linkedin

mila-robledo