11 desembre, 2018
Comencen nous cursos de formació del Programa Més Feina a Manacor

La Fundació Intermedia va iniciar el passat 29 de novembre a Manacor els nous cursos d’Atenció al client, Neteja i Manipulació d’aliments del Programa Més Feina. Aquest programa està subvencionat per l’Obra Social “La Caixa” i el Fons Social Europeu.

El Programa Més Feina posa en marxa aquests nous cursos de formació per a fomentar itineraris d’inserció sociolaboral i de millora de competències professionals i personals de les persones participants, amb l’objectiu de capacitar als i les alumnes  per desenvolupar les funcions i tasques pròpies de cada curs i així millorar les seves oportunitats d’accés al mercat laboral.

El curs d’Atenció al client està format per 10 participants i té una duració de 80 hores. Hi ha una part de formació teòrica, on es realitzen classes d’anglès bàsic i s’expliquen les principals tècniques de venda i fidelització i el servei d’orientació al client, i una part de formació pràctica, on els i les alumnes realitzaran pràctiques no laborals a empreses, on podran posar en ús les aptituds i competències apreses al llarg de la formació.

El curs de Neteja el formen 10 participants i consta de 60 hores de formació teòrica, on les persones participants aprenen els procediments de gestió i tractament de residus, les tècniques de neteja principals i les mesures de prevenció de riscos laborals derivades de les activitats de neteja. El curs també consta de formació pràctica a empreses.

Per últim, el curs de Manipulació d’aliments està format per dos grups, un de 10 persones i l’altre de 8 i consta de 4 hores de duració. A la formació teòrica es tracten temes com la prevenció de riscos per a la salut derivats de la manipulació d’aliments, el procediment de preparació i conservació d’aliments, el servei de venda i els instruments de treball necessaris. També hi ha una part de formació pràctica a empreses.

Aquests cursos encara es troben en la fase de formació teòrica, on els i les alumnes estan adquirint i assimilant els conceptes per després passar a la següent fase: tenir una primera experiència com professionals en pràctiques en empreses i l’oportunitat de desenvolupar les competències tècniques i professionals adquirides al llarg de les hores lectives.

Compartir